O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Spisak organizacija i terena odobrenih od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Vazdušni prevoznici nosioci certifikata vazdušnog operatora (AOC) (ažurirano novembra 2017)
Imaoci operativne licence (ažurirano septembra 2017)
Vazdušni operatori sa AOC certifikatom za pružanje usluga iz vazduha (ažurirano februara 2017)
Organizacije za obuku vazduhoplovnog osoblja (ažurirano februara 2017)
Organizacije za održavanje odobrene po dijelu 145 (ažurirano juna 2015)
Organizacije za obezbjedjivanje kontinuirane plovidbenosti odobrene po dijelu M (ažurirano septembra 2017)
Centri za obavljanje ljekarskih pregleda
Spisak ovlašćenih medicinskih ispitivača (AME) (ažurirano aprila 2016)
Baza ovlašćenih agencija i poznatih pošiljalaca (ažurirano avgust 2016)
Ovlašćeni snabdjevači stvari za snabdijevanje vazduhoplova tokom leta (ažurirano septembra 2015)
Organizacije sa odobrenjem za izdavanje potvrda kabinske posade (ažurirano septembra 2017)
Odobrena letilišta i helidromi (ažurirano avgusta 2016)
Uzletišta i sletišta odobrena za organizovano letenje paraglajderom (ažurirano oktobra 2017)
Organizacije za obuku lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost na aerodromu (ažurirano avgusta 2016)
Organizacije ovlašćene za sprovođenje procjene znanja engleskog jezika (ažurirano februara 2017)
Strane organizacije prihvaćene od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ažurirano aprila 2016)
Organizacije za obavljanje usluga zemaljskog opsluživanja (ažurirano oktobra 2017)
Organizacije za obavljanje samoopsluživanja (ažurirano oktobra 2017)
Spisak operatora sistema bespilotnih vazduhoplova (ažurirano oktobra 2017)