O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Spisak organizacija i terena odobrenih od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo

Vazdušni prevoznici nosioci certifikata vazdušnog operatora (AOC) (ažurirano jula 2018)
Imaoci operativne licence (ažurirano jula 2018)
Organizacije za obuku vazduhoplovnog osoblja (ažurirano februara 2017)
Organizacije za održavanje odobrene po dijelu 145 (ažurirano juna 2015)
Organizacije za obezbjedjivanje kontinuirane plovidbenosti odobrene po dijelu M (ažurirano septembra 2018)
Centri za obavljanje ljekarskih pregleda
Spisak ovlašćenih medicinskih ispitivača (AME) (ažurirano aprila 2016)
Baza regulisanih agenata i poznatih pošiljalaca (ažurirano januara 2018)
Baza regulisanih snabdjevača zaliha za snabdijevanje vazduhoplova tokom leta (ažurirano januara 2018)
Organizacije sa odobrenjem za izdavanje potvrda kabinske posade (ažurirano septembra 2017)
Odobrena letilišta i helidromi (ažurirano septembra 2018)
Uzletišta i sletišta odobrena za organizovano letenje paraglajderom (ažurirano avgusta 2018)
Organizacije za obuku lica koja obavljaju poslove od značaja za sigurnost na aerodromu (ažurirano septembra 2018)
Organizacije ovlašćene za sprovođenje procjene znanja engleskog jezika (ažurirano februara 2017)
Strane organizacije prihvaćene od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo (ažurirano oktobra 2018)
Organizacije za obavljanje usluga zemaljskog opsluživanja (ažurirano novembra 2018)
Organizacije za obavljanje samoopsluživanja (ažurirano oktobra 2017)
Spisak operatora sistema bespilotnih vazduhoplova (ažurirano novembra 2018)