O namaNovosti i pressRegulativaFormulariGalerijaLinkoviKontaktMapa sajta
Sigurnost
Vazduhoplovne usluge
Bezbjednost
Prijava događaja
Traganje i spasavanje
Medicina
Međunarodna saradnja
Kontrolori letenja - licenciranje

Zahtjev za polaganje ispita za sticanje/obnovu dozvole kontrolora letenja/posebnog ovlašćenja za lokaciju

Zahtjev za izdavanje, produžavanje i obnovu dozvole, ovlašćenja, dodatnih i posebnih ovlašćenja
Zahtjev za priznavanje dozvole/ovlašćenja i osposobljavanja kontrolora letenja/studenta kontrolora letenja
Zahtjev za provjeru ispunjenosti uslova za izdavanje certifikata o osposobljenosti za sprovođenje stručnog osposobljavanja kontrolora letenja
Zahtjev za zamjenu dozvole kontrolora letenja/studenta kontrolora letenja
Zahtjev za izdavanje privremene autorizacije
Prijava za priznavanje sertifikata